ثبت نام در طرح کتابخوان
نام :

*

نام خانوادگی :

*

کد ملی :

*

سال تولد :

*

شهرستان محل سکونت :

*

ارئه دهنده :

*

در صورت كتابدار بودن كتابخانه محل خدمت :
رشته و مدرک تحصیلی :

*

تلفن ثابت :

*

تلفن همراه :

*

مشخصات کتابی که قصد معرفی آن را دارید :
نام کتاب :

*

نام نویسنده / مترجم :

*

ناشر :

*

سال انتشار :

*

محل نشر :

*

سال چاپ اول کتاب

*

موضوع اصلی کتاب

*

موضوع فرعی کتاب

*

معرفی کتاب 300 تا 500 کلمه
حروف زیر را عینا وارد کنید:

*

CAPTCHA Image